Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacje o przystąpieniu do sporzadzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Przemyślu

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Winna Góra I" obecnie przekazano dokumentację służbom Wojewody Podkarpackiego.

 

 

 Również na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. przystąpiono do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I"  oraz "Bielskiego I".


 

 


Wersja XML