Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie realizacji projektu - snowpark i letni tor saneczkowy

W grudniu 2007 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny, Stok Narciarski – II etap: Snowpark i letni tor saneczkowy”, natomiast do końca lutego 2008 r. zakończy się finansowa realizacja projektu.

Realizacja rzeczowa projektu została podzielona na dwie części.
W pierwszej wykonano:
• polanę do nauki jazdy na nartach dla najmłodszych - tzw. „Oślą łączkę” wraz z wyciągiem orczykowym o niskim prowadzeniu liny,
• tor saneczkowy o długości 350 m,
• infrastrukturę towarzyszącą dla ww. elementów.
Prace w ramach pierwszej części projektu rozpoczęły się 26 października 2006 r. i trwały do 20 grudnia 2006 r. Wykonawcą była niemiecka firma Josef Wiegand GmbH & KG.

W drugiej części wykonano Sonwpark w skład którego wchodzi:
• rynna do konkurencji halfpipe,
• skocznia superkicker oraz banda kończącą quartpipe,
• 4 raile do snowboardu,
• infrastruktura towarzysząca dla ww. elementów.
Prace w ramach drugiej części projektu rozpoczęły się 19 października 2007 r. i trwały do 18 grudnia 2007 r. Wykonawcą był Zakład Usługowy „Transprzęt” Jolanta Cielecka ze Starej Birczy.

Ważnym elementem projektu była międzynarodowa konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w obszarze turystyki – możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego terenów przygranicznych” przeprowadzona w dniach 19-20 listopada 2007 r. w Hotelu Gromada w Przemyślu.
Zaproszeni goście z Ukrainy i z Polski dyskutowali m.in. na temat możliwości rozwoju turystyki transgranicznej w kontekście tworzenia nowych produktów turystycznych (na przykładzie Stoku Narciarskiego w Przemyślu). Efektem spotkania było sformułowanie i podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej rozszerzenia i pogłębienia współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki transgranicznej pomiędzy Przemyślem a Lwowem. Dodatkowo opublikowano zbiór materiałów z konferencji wraz z informacjami promującymi walory turystyczne tych miast. Publikacja została zredagowana w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (50% kosztów kwalifikowanych) ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 043 394,57 PLN.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z powstałej infrastruktury mieszkańców miasta oraz turystów.

JPGUczestnicy Konferencji na torze saneczkowym

JPGKonferencja w Hotelu "Gromada"

JPGUczestnicy Konferencji na torze saneczkowym

JPGWyciąg orczykowy

JPGUczestnicy Konferencji na torze saneczkowym

JPGRynna snowboardowa

JPGKonferencja w Hotelu "Gromada"

JPGUczestnicy Konferencji na torze saneczkowym

JPGTor saneczkowy

JPGTor saneczkowy

JPGRynna snowboardowa

JPGOśla łączka

Wersja XML