Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w styczniu 2008r.

W styczniu br. funkcjonariusze przemyskiej Straży Miejskiej podjęli 2730 interwencji. W ogólnej ich liczbie nałożono 276 mandatów karnych na łączną kwotę 25670 zł, pouczono 1239 osób, do Sądu Grodzkiego o ukaranie skierowanych zostało 38 wniosków. Inne interwencje w liczbie 1117 dotyczyły między innymi: wylegitymowania 647 osób, 96 postępowań z nietrzeźwymi, z czego 86 osób odwieziono do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, w 8 przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe. Z zakresu działań profilaktycznych podjętych zostało 149 spraw, które przekazane zostały odpowiednim służbom. W 6 przypadkach ze względu na kompetencje przekazano sprawy Komendzie Miejskiej Policji.
Ponadto Strażnicy Miejscy zabezpieczali różnego rodzaju imprezy i uroczystości odbywające się na terenie Przemyśla. W styczniu przeprowadzonych zostało 17 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPodsumowanie działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w styczniu 2008r.

Wersja XML