Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Robocze spotkanie na granicy

   Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wziął udział w odbywającym się 7 lutego br. spotkaniu roboczym na przejściu granicznym w Medyce. Spotkanie zorganizowane zostało przez wojewodę podkarpackiego Mirosława Karapytę uczestniczącego w tym dniu w rocznej odprawie kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Obok wymienionych obecni byli również: Komendant BiOSG płk. Dominik Tracz, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Jadwiga Zenowicz, Jan Pączek Starosta Przemyski oraz Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka.

   W trakcie spotkania przedstawione zostały możliwości dalszej modernizacji przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Medyce. Wojewoda podkarpacki podkreślał, że jest zwolennikiem takich działań, jak również budowy nowego przejścia w Malhowicach - Niżankowicach. Obok infrastruktury granicznej poruszano także temat małego ruchu granicznego i planowanych w nim ułatwień. Prezydent Robert Choma w rozmowie z przedstawicielami Izby Celnej osobno poświęcił uwagę problemom wynikającym z funkcjonowania oddziału Izby przy ul. Ofiar Katynia.

JPGUczestnicy roboczego spotkania

JPGUczestnicy roboczego spotkania

Wersja XML