Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na czas nie oznaczony

Przemyśl, 2008.02.07
Wykaz nr 1 lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na czas nie oznaczony, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych na terenie miasta Przemyśl, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 
 
Lp.
 
adres lokalu, usytuowanie,
dane ewidencyjne
 
ilość pomieszczeń pow. użytk.
lokalu [m2]
 
wyposażenie
lokalu - instalacje
stan techniczny
lokalu
dotychczasowe przeznaczenie
tryb najmu,
wadium
[PLN]
 1
ul. J. Słowackiego 33
parter
 
 
3
18,36

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,

dobry
handel art. przem.
po 1-szej aukcji
ul. Biblioteczna 4
suterena
 
 
3
50,50

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna

dobry

usługi – zakład fryzjerski

po 5 – tej aukcji
 3
ul. Dworskiego 28
parter
 
 
1
16,08

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna

dobry
handel art. przem.
po 1-szej aukcji
 
Uwaga:

do poz. nr 1 – nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu i trybu najmu w/w lokali udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – ul. Mostowa 2,
I piętro, pokój nr 5, tel. 016 6752013, e-mail: lokalowy@um.przemysl.pl

Wersja XML