Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dotyczące realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym  spotkaniu dotyczącym realizacji dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia br. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym (Sala narad IIp.).

Drodzy Mieszkańcy Miasta Przemyśla,

Zaproponowana koncepcja zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl zakłada bardzo znaczący udział branży turystycznej lub okołoturystycznej, jak i lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników, mieszkańców, ludzi aktywnych i pomysłowych czyli całej Wspólnoty Miasta Przemyśla w budowaniu marki „Twierdza Przemyśl”.

Koncepcja z założenia jest otwarta i elastyczna, gotowa na wpisywanie w nią kolejnych pomysłów i idei. Zapraszamy do współpracy poprzez włączenie się w budowę i kształtowanie marki naszego Miasta. Razem możemy osiągnąć bardzo wiele.


Będziemy Państwa na bieżąco informować o spotkaniach, szkoleniach, inicjatywach i działaniach, do których przyłączenia się gorąco zachęcamy.Strategia została zaakceptowana przez Radę Miasta Przemyśla w dniu 14 grudnia 2007r. i przyjęta jako formalny dokument do realizacji.

Celem pierwszego spotkania jest prezentacja harmonogramu zaplanowanych działań w 2008r. wynikających ze strategii z uwzględnieniem zaangażowania branży  turystycznej, organizacji pozarządowych, instytucji, służb publicznych i innych. Zaproponowana koncepcja zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl w strategii zakłada bardzo znaczący udział przedstawicieli sektora turystycznego w budowaniu marki „Twierdza Przemyśl”.

Założeniem autorów koncepcji jest podkreślenie „Twierdzy Przemyśl” jako wyróżnika potencjału turystycznego miasta i wypromowanie Przemyśla wykorzystując do tego procesu symbolikę „Twierdzy” lecz z wyeksponowaniem wszystkich walorów miasta dla stworzenia rynkowej oferty turystycznej przy współpracy z mieszkańcami miasta.

Tematyka dotycząca koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl została przedstawiona w szerszym zakresie w rozdziale 5 na str. 169. Dokument jest dostępny na stronie internetowej miasta w dziale Turystyka.


Liczymy na Państwa obecność i aktywne włączenie się w realizację Strategii.


Wersja XML