Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Integracji klas IV

Pod koniec listopada 2007r. w  Szkole Podstawowej Nr 15 odbył się  Dzień Integracji klas IV pod hasłem „Poznajmy się! Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo”. Organizatorami imprezy były panie: Małgorzata Wajda, Małgorzata Zielińska, Anna Miś-Zdzioch, Beata Maciupa, Elżbieta Trunkwalter.
Udział w zajęciach wzięli uczniowie klas IV a, b, c wraz z wychowawcami, nauczyciele i rodzice. Celem imprezy było zintegrowanie uczniów z klas czwartych, wdrażanie do współpracy i współdziałania, kształcenie empatii i zgodnego uczestnictwa w życiu szkoły.

W czasie podsumowania programu klasy prezentowały się przed rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami wykonując określone zadania zawarte w regulaminie imprezy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania zdolności plastycznych, muzycznych, literackich, organizacyjnych, sportowych oraz wiedzy z życia szkoły. Zmagania klas były oceniane przez jury w składzie : pani v-ce dyr. Maria Joanna Młynarska, pani Anna Papiernik - nauczyciel bibliotekarz i pani psycholog Elżbieta Trunkwalter. Imprezę prowadziła pani Beata Maciupa – pedagog. Część artystyczną przygotował pan Artur Mykita  . Impreza była bardzo udana, dostarczyła uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, uzdolnień i zainteresowań oraz podzielenia się nimi z rówieśnikami .Poszczególne klasy pod kierunkiem wychowawców przygotowały piękne, kolorowe plakaty, listy do kolegów z Australii opisujące klasę i szkołę, zaśpiewały piosenkę klasową, przedstawiły scenki z życia klasy itp. Rodzice i dzieci odpowiadali na pytania dotyczące szkoły oraz w konkurencji sportowej rzucali piłeczkami do celu. Dzień Integracji przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie odtańczyliśmy wspólnie Taniec Przyjaźni.

Wersja XML