• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wicewojewoda przekazał pieniądze na nową karetkę

   Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko poinformował o podpisaniu decyzji o przeznaczeniu 653 860 zł na dofinansowanie zakupu środków transportu dla zespołów ratownictwa medycznego. Dzięki temu jeszcze w tym roku podkarpackie szpitale - w tym Wojewódzki Szpital w Przemyślu - mogą się wzbogacić o cztery nowe karetki. Pieniądze pochodzą z oszczędności w tegorocznym budżecie wojewody, a nowe ambulanse zostaną zakupione przez te szpitale, które posiadają najbardziej wyekspolatowane karetki. Przemyski szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 160 tys. zł.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23066291
w tym miesiącu: 272724
dzisiaj: 3946

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1