Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pasowanie na ucznia

      16 października 2007 roku wszyscy pierwszoklasiści SP nr 4 w Przemyślu uczestniczyliw uroczystości „Pasowanie na rycerza – ucznia”. Uczniowie z klas IV w barwnych, dworskich strojach wprowadzili wszystkich przybyłych gości do krainy wiedzy i fantazji. Po części artystycznej, w obecności Dyrektora szkoły Pani Doroty Kotuły  i  zastępcy dyrektora Pani Jadwigi Ciepieli oraz rodziców i wychowawców, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i zostały  przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Przemyślu.

      Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy sukcesów w nauce i samych radosnych dni w szkole.                                                                                                    

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML