Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej”. W dniu 28 listopada o godz. 12.00 przy Kopcu Tatarskim w Przemyślu odbędzie się oficjalne oddanie do użytkowania inwestycji zrealizowanej w ramach w/w projektu.
Wykonawcą robót budowlanych była Firma Budownictwo Naftowo-Gazownicze NAFTOMONTAŻ Przemyśl Sp. z o.o. Projekt ten współfinansowany był w 75% (kosztów kwalifikowanych) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % (kosztów kwalifikowanych) przez budżet państwa.

Zakres robót objął:

- budowę ciągów pieszo rowerowych,
- budowę nowego i przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,
- przebudowę istniejących dróg fortecznych - dojazdów do parkingów wraz ze zjazdami drogowymi z ul. Przemysława,
- wzmocnienie korony i podstawy Kopca Tatarskiego wraz z odwodnieniem,
- budowę oświetlenia terenu,
- budowę amfiteatru plenerowego na terenie fortu Zniesienie,
- budowę wiaty piknikowej,
- elementy małej architektury.

Wersja XML