Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyskie Zarządzanie Kryzysowe ma nowy samochód

Ostatnie miesiące i napływ do Przemyśla uchodźców pokazały, jak wielu narzędzi potrzebujemy aby skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych. Przekazane w tym roku na specjalne konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu darowizny pozwoliły nam na zaspokojenie wielu pilnych potrzeb – jedną z ostatnich jest kupno samochodu, który będzie wykorzystywany przez nasze Zarządzanie Kryzysowe, które do tej pory nie miało własnego pojazdu.

Samochód dotarł do naszego miasta i jest już wykorzystywany do obsługi Centrum Pomocy Humanitarnej oraz punktu na Dworcu Kolejowym. Do tej pory korzystaliśmy do tego celu z samochodów innych jednostek m.in. użyczonych przez Polski Czerwony Krzyż, jednak użyczający powoli odbierają już swoje pojazdy (z pięciu pozostało dwa).

raptor_1.jpeg

Ze względu na różnorodność zastosowania w sytuacjach kryzysowych jest to pojazd przystosowany zarówno do przewozu osób, jak i niezbędnego sprzętu (np. agregatu prądotwórczego, czy całych palet artykułów spożywczych), mogący poruszać się w trudnym terenie. Ma on również możliwość dołączenia przyczepy, aby zwiększyć możliwości załadunkowe. Ford Ranger Raptor został zakupiony w trybie zapytań ofertowych, na co pozwalają zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (…) Zapytania ofertowe skierowaliśmy do około 10 podmiotów mających w swojej ofercie samochody spełniające wymagania.

raptor_2.jpeg

Warto podkreślić, że samochód przeznaczony dla zarządzania kryzysowego został zakupiony z pozyskanych środków zewnętrznych w postaci darowizn i nie stanowił on wydatku z miejskiego budżetu. Przypomnijmy, że dzięki darowiznom przekazaliśmy także w tym roku dwie karetki dla Szpitala Wojewódzkiego, przekazane do przemyskiej placówki w związku z udzielaniem pomocy humanitarnej (wartość obydwóch to ponad 1 mln złotych). Darowizny w postaci karetki i innych pojazdów przekazaliśmy również na potrzeby służb działających we Lwowie, dofinansowaliśmy także zakup samochodu dla przemyskiej policji, która także jest mocno zaangażowana w działalność na rzecz uchodźców.

Zakupiony dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego samochód w przyszłości nadal będzie służył mieszkańcom - ma zostać przekazany na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, którą planujemy reaktywować w naszym mieście.

raptor_3.jpeg

Wersja XML