Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sursum Corda - nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO PRZEMYŚL, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowane zostały następujące materiały:

  1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
  2. E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  3. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)

plakat z podstawowymi informacjami o pomocy prawnej: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PORADY OBYWATELSKIE MEDIACJA
UPRAWNIENI
osoba fizyczna
- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA,
że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy
prawnej
przedsiębiorca prowadzący
jednoosobową działalność
gospodarczą
Dodatkowo:
- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA
o niezatrudnianiu innych osób
w przeciągu ostatniego roku
- PO ZŁOŻENIU ZAŚWIADCZEŃ
dotyczących pomocy do minimis
Przemyśl
ZAPISY
pod nr telefonu
16 678 62 29
pn-pt: 7.30 - 15.30
mailowo na adres
spo@um.przemysl.pl
bezpośrednio
Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego
w Przemyślu,
ul. Ratuszowa 1 (parter,
pok. nr 2),
pn-pt: 7.30 - 15.30
np.ms.gov.pl
Więcej informacji na:
www.przemysl.pl
Przemyśl
MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
GDZIE?
pomoc prawna
URZĄD MIEJSKI
W PRZEMYŚLU
ul. Ratuszowa 1,
parter pokój nr 9
UWAGA! W CZASIE EPIDEMII samorząd lokalny moze podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie
pomoc prawna,
poradnictwo obywatelskie
mediacje
BUDYNEK MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W PRZEMYŚLU
ul. Leszczyńskiego
Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Miasto Przemyśl
sursum
corda
STOWARZYSZENIE

ulotka_pomoc_prawna.jpeg

Te i wiele innych informacji na temat świadczonych nieodpłatnie usług, znajdziecie Państwo na dedykowanej dla naszego miasta stronie internetowej: 

Miasto Przemyśl 2022 - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Wersja XML