Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodaj dostępność cyfrową do swoich dokumentów – to prostsze niż myślisz

Dostępne cyfrowo dokumenty są bardziej czytelne, zrozumiałe i przyjazne dla każdego, także dla Ciebie. Z dostępnych cyfrowo dokumentów mogą samodzielnie korzystać także osoby z niepełnosprawnościami.

1460x616.jpeg

Podmioty publiczne mają obowiązek zapewniać dostępność cyfrową swoich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz publikowanych w Internecie treści i dokumentów. Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrową warto jednak uwzględniać, nawet jeśli nie pracujesz w podmiocie publicznym. Tym bardziej, że jest to prostsze niż myślisz.

Większość programów, w których tworzysz dokumenty, posiada wbudowane elementy i funkcje wspierające dostępność cyfrową. Wystarczy, że z nich skorzystasz. Możesz tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty np. w popularnych programach MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Przez kilka najbliższych tygodni będziemy podpowiadać, jak możesz zadbać o lepszą dostępność cyfrową dokumentów tekstowych.

Nauczymy Cię m.in.:

Naucz się tego razem z nami i dodaj dostępność cyfrową do swoich dokumentów!

Wersja XML