Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

YOUTH HOSTELS

PTSM „MATECZNIK” Youth Hostel  cat. I
37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 6, phone/fax +48 16 670 61 45
www.ptsm-matecznik.pl , e-mail:
rooms: multiple rooms
total: 55 places, prices:  20-50zł

Wersja XML