Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festiwal "Łączy nas historia"

Znamy już program nowego, mamy nadzieję, że cyklicznego wydarzenia w kalendarzu kulturalnym Przemyśla, Festiwalu Łączy nas Historia. Tegoroczna edycja został zaplanowana na ostatni weekend sierpnia, czyli trzy dni, 26, 27 i 28. 

Festiwal Łączy nas Historia realizowany będzie w Przemyślu przez nasza samorządową instytucję kultury Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek przy udziale wielu stowarzyszeń, grup artystycznych, teatrów, Państwowej Szkoły Muzycznej oraz wielu innych osób, mieszkańców Przemyśla, którzy pragną w formie wolontariatu zaangażować się w realizację tego projektu. Jest to więc festiwal tworzony przez mieszkańców Przemyśla dla mieszkańców i turystów.

Zgodnie z założeniami naszego przedsięwzięcia każdego roku festiwal osadzany ma być w innej epoce i rozgrywać się w innej części miasta. W 2022 roku zaplanowaliśmy „osadzić” festiwal w okresie przełomu XIX i XX wieku czyli w okresie świetności miasta, które zawdzięczało swój olbrzymi wzrost gospodarczy inwestycji budowy Twierdzy Przemyśl.

w scenariuszu pokazujemy więc okres poprzedzający wybuch Wielkiej Wojny, czas prosperity, rozwoju handlu, rzemiosła, życia kulturalnego i rozrywkowego miasta, stąd w scenariuszu znalazły się „muzyczne podwórka” gdzie dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej grać będą utwory z epoki, na podcieniach i w podwórkach przemyskich kamienic wystawiane będą sztuki teatralne przez przemyskie teatry Fredreum i San, Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl zaprezentuje na Placu Niepodległości widowisko taneczno – muzyczne pt. „Werbunek”,  tam także wystawiać się będą na stylizowanych straganach Koła Gospodyń Wiejskich, wikliniarze, fajczarze i inni rzemieślnicy.

W całym przedsięwzięciu wezmą udział goście z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, którzy przyjadą tu odwiedzić groby swoich przodków poległych na polach przemyskiej twierdzy podczas Wielkiej Wojny co idealnie wpisuje się w założenia projektu integracji społecznej między narodami.

Celem naszego przedsięwzięcia jest propagowanie  wiedzy historycznej z okresu I wojny światowej w szczególności poprzez rekonstrukcje i inscenizacje wybranych wydarzeń tego okresu. Wszelkie tego typu inicjatywy patronowane przez Miasto Przemyśl służą tylko i wyłącznie propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

Wszelkie wydarzenia i rekonstrukcje nawiązywać będą wyłącznie do autentycznych wydarzeń historycznych jakie miały miejsce w naszym mieście i odtwarzane będą jak najwierniej, mają charakter edukacyjny, poznawczy oraz promocyjny miasta.

Projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny

26 sierpnia (piątek)

Prelekcje tematyczne: Karol Kicman - "Budowa Twierdzy i walki o Twierdzę Przemyśl 1914-1915", dr Lucjan Fac - „Walki na przedpolu Lwowa w 1914 r", dr Tomasz Zając – „Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl w świetle rosyjskich dokumentów".
Prezentacja wystawy „Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl, a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i Regionu w latach 1914 1918" przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu. /Siedziba główna Przemyskiej Biblioteki Publicznej - ul. Grodzka 8/

27 sierpnia (sobota)

małe formy teatralne w wyk. Teatru FREDREUM oraz Teatru S.A.N - Rynek Starego Miasta oraz Podcienia,
kuchnie polowe z Polski i Słowacji,
koncerty muzyczne w podwórkach wybranych kamienic ul. Franciszkańska, ul. Wodna oraz Wyb. Piłsudskiego,
scenka rodzajowa „Dom Uciech" w kamienicy „Pod Jeleniem",

28 sierpnia (niedziela) 

Plakat Festiwalu, z programem powtórzonym w treści komunikatu, opatrzony portretami trzech cesarzy

Wersja XML