Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE

W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł.

Udział własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego Projektu.

W czasie trwania konkursu poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie www.gramywygrywamy.pl to w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

295141747_5833044793372390_228880800669557462_n.png

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

Wnioski można składać w terminie od 22 lipca do 13 września 2022 r.

REGULAMI I MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/?fbclid=IwAR2CDGHOCv1wfYE4TiKurIk1R7Rct-cFUXka4fydNhjeW5RZWBIGM5TbrN0

Wersja XML