Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje mieszkańców Przemyśla i innych miejscowości zaopatrujących się w wodę w Przedsiębiorstwie, że od dnia 1 sierpnia br. będzie trwało płukanie sieci wodociągowej. 

W związku z tym zabiegiem mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia wody oraz pojawi się zwiększona zawartość chloru w wodzie, który należy usuwać poprzez jej przegotowanie.

woda-pwik___.jpeg

Wersja XML