Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

89 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 89 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Przemyślu uroczystość ta połączona była z poświęceniem i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu. O godzinie 9.00 Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl na Cmentarzu Głównym złożyli kwiaty na grobach: Nieznanego Żołnierza, Orląt Przemyskich, Ireny Benszówny i Legionistów.

Godzinę później w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny połączona z poświęceniem sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Aktu poświęcenia dokonał J.E. Ks. Abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski. Po Mszy Św. przemaszerowano w kierunku Pomnika Orląt Przemyskich. Podczas przemarszu złożono kwiaty przy Pomniku Józefa Piłsudskiego przy ul. Wodnej oraz przy poświęconej jego pamięci tablicy przy Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główne uroczystości z okazji 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod Pomnikiem Orląt Przemyskich rozpoczęto od przekazania poświęconego sztandaru Komendzie Miejskiej Policji. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji aktu wręczenia dokonał Podinspektor Paweł Wojtunik, który bezpośrednio po akcie wręczenia odczytał list okolicznościowy.

Z okazji Święta Państwowego głos zabrał Andrzej Zapałowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Kuchciński i Piotr Tomański Posłowie na Sejm RP. W imieniu władz wojewódzkich wystąpił Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na coraz liczniejsze uczestnictwo młodzieży w świętach państwowych i rocznicach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Dodał, iż to z ufnością pozwala nam patrzeć w przyszłość. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców pod Pomnikiem Orląt Przemyskich przez przedstawicieli środowisk kombatanckich, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, spółek miejskich oraz samych mieszkańców Przemyśla.

W sobotę 10 listopada odbył się Jubileusz 10-lecia nadania Hufcowi Ziemi Przemyskiej imienia Orląt Przemyskich. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Św. Trójcy. Podczas oficjalnej części uroczystości Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla otrzymał Odznakę Honorową Przyjaciół Harcerstwa. Odznaką Honorową Harcerstwa Przemyskiego odznaczony został również Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki.

   Jak zwykle z okazji Święta Niepodległości napłynęły na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla miłe życzenia dla mieszkańców Przemyśla z naszych miast partnerskich. "W imieniu społeczności miasta Lwowa pozwolę sobie przekazać Panu pozdrowienia z okazji narodowego święta Polski - Dnia Niepodległości. Proszę przyjąć najszczersze życzenia pomyślności, pokoju, dobrobytu, wielu lat rozwoju i sukcesów dla Pańskiego kraju." - napisał Mer Miasta Lwowa Andrzej Sadowy. Mer Miasta Truskawca Lew Gricak obok życzeń zwrócił uwagę, że: "Razem z Wami żyjemy w niełatwym, ale ważnym dla obecnych i przyszłych pokoleń, okresie demokratycznych przemian i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie pokonujemy tymczasowe trudności i skutecznie wdrażamy w życie programy narodowe, czego wyraźnym przykładem jest wieloletnia współpraca między naszymi miastami."

JPGWystąpienie Andrzeja Zapałowskiego Posła do parlamentu Europejskiego

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym

JPGWystąpienie Andrzeja Zapałowskiego Posła do parlamentu Europejskiego

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

JPGUroczystość przekazania Sztandaru

JPGWystąpienie Podinspektora Pawła Wojtunika przedstawiciela Ministra MSWiA oraz Komendanta Głownego Policji

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym

JPGSkładanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGUroczystości pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGPoświęcenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu

JPGUroczystości pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGWystąpienie Artura Jędrucha Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGAkt przekazania Sztandaru przez przedstawiciela MSWiA Podinspektora Pawła Wojtunika na ręce Artura Jędrucha Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym

JPGWystąpienie Marka Kuchcińskiego Posła na Sejm RP

JPGPrzemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu

JPGRobert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGDefilada

JPGWbijanie gwoździ i wpis do księgi pamiątkowej - Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

JPGPoczty Sztandarowe Przemyskich Szkół i Organizacji Związkowych podczas składania kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

JPGMsza Św. koncelebrowana odprawiona w Intencji Ojczyzny w Archikatedrze w Przemyślu

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Orląt Przemyskich

JPGSkładanie kwiatów przez Dowództwo Garnizonu Przemyśl

JPGSkładanie kwiatów na Cmentarzu Głównym

Wersja XML