Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy Dowódcę 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej!

 14 czerwca br. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z dniem 15 czerwca br. wyznaczył nowych dowódców: płk Marka Pietrzaka - dowódcę 18 Stołecznej Brygady OT, płk Roberta Kasperczuka – dowódcę 19 Nadbużańskiej Brygady OT oraz płk Daniela Błotko - dowódcę 20 Przemyskiej Brygady OT. Nominacja Dowódcy Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej kończy kilkuletnie starania Prezydentów Miasta Przemyśla o utworzenie brygady obrony terytorialnej w Przemyślu.

20PBOT.jpeg

Z okazji nominacji Pana Pułkownika Daniela Błotko na stanowisko dowódcy brygady obrony terytorialnej w Naszym Królewskim Mieście Pan Prezydent Wojciech Bakun skierował do nowego dowódcy list gratulacyjny.

20PBOT Comand.jpeg

Dowódca przemyskiej brygady pułkownik Daniel Błotko to oficer z bogatym doświadczeniem. Początkiem jego wojskowej drogi było rozpoczęcie nauki w liceum wojskowym w Częstochowie. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Służbę wojskową rozpoczął w 14 Brygadzie Pancernej Ziemi Przemyskiej, służył w Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Kolejnym etapem jego służby jest 69 Pułk Przeciwlotniczy w Lesznie. Po tym czasie, rozwijał zdolności na stanowiskach logistycznych w dziedzinie środków w 7RBM i 3 RBLog. Następnie został skierowany do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie pełnił obowiązki Szefa Sztabu, później Zastępcy Dowódcy Brygady. Kolejnym etapem było stanowisko Komendanta WKU w Puławach. W Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej był odpowiedzialny za planowanie mobilizacyjne i organizację systemu gotowości bojowej.
„Mój pierwszy przydział wojskowy padł na Przemyśl. Dziś zataczam krąg - wracam do Przemyśla budować struktury nowej brygady.
Moim celem jest sprawne zbudowanie struktur brygady i zmobilizowanie miejscowej ludności do zasilania jej szeregów, stworzenie nowych ścieżek rozwoju w służbie zawodowej oraz solidne zapewnienie społeczności lokalnej, że Wojsko Polskie jest ostoją.
Stawiam na lojalność, odpowiedzialność i pracę zespołową. Pracujmy dla ludzi tak jakbyśmy chcieli, żeby oni dla nas pracowali.”
płk Daniel Błotko.jpeg
 
Źródło: MON, DWOT.
 

 

Wersja XML