Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragnę podziękować Państwu za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych, których przedstawicielami jesteście. W tym szczególnym dniu pragnę podziękować Państwu za to, że o tym pamiętacie. Podziękować za Waszą pracę, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować Państwu wszystkie plany, a zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za ciężką pracę.

 

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

dzien samorządowca.jpeg

Wersja XML