Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zbliża się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym zachęcamy Warsztaty Terapii Zajęciowe do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji - dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Przemyśla mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

DOCXWniosek o dofinansowanie zajęć klubowych.docx
 

Wersja XML