Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja „Kobieta w działaniu”

W piątek 20 maja w Sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej, zainaugurowana została pierwsza konferencja „Kobieta w działaniu” organizowana przez Przemyską Radę Kobiet. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na część merytoryczną i praktyczną.

Podczas pierwszego dnia, uczestniczki i uczestnicy konferencji mieli okazję do wzięcia udziału w serii wykładów.  Katarzyna Wojtera Łukaszek- kurator Sądu Rejonowego w Przemyślu opowiedziała o tym jak wiele rodzajów przemocy może występować w życiu codziennym a także o tym jak im przeciwdziałać, reagować i pomagać. Dyrektor PCKiN Zamek, Renata Nowakowska poruszyła temat kobiet kulturze. Psycholog Joanna Markin, w swoim wykładzie odniosła się do kobiecych motywów działania, w celu zmiany swojej sytuacji od zależności do autonomii.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Nie zabrakło również tematów związanych z obecną sytuacją na Ukrainie. Aneta Ostasz, koordynator pomocy humanitarnej w Przemyślu z ramienia ONZ opowiedziała o sytuacji uchodźczyń i roli kobiet w pracy w wolontariacie. Cykl wykładów zakończyły wystąpienia Jowity Pawluczy z Fundacji Sukces Pisany Szminką pod hasłem „Women Power” oraz Krystyny Maresh-Knapek „Wieloaspektowość działań w teatrze dramatycznym FREDREUM”.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Pierwszy dzień konferencji zakończył się w temacie tańca, fitnessu i zabaw prowadzonych przez Katarzynę Kubicką i Katarzynę Kaszycką-Ciężar.

Brak opisu obrazka

Drugi dzień konferencji odbył się pod znakiem warsztatów praktycznych. Oprócz warsztatów z teatralnej emisji głosu oraz warsztatów motywacyjnych, uczestniczki miały okazję do sprawdzenia się podczas zajęć z samoobrony

 

 

Zdjęcia: Kamil Krukiewicz. fb.com/PRZEMYSKA RADA KOBIET

Wersja XML