Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Marszałka województwa podkarpackiego -rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamia się

że na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 kwietnia 2022 r. znak: BRMP.lV.2.434.9.2022 0 uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na potrzeby oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz poradni leczenia chorób zakaźnych, położonego na terenie części działki nr 264/3 Obr 203 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu”, na wniosek Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, którego pełnomocnikiem jest Pani Wioletta Spędziak, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-Vll.760.2.8.2021.AP z dnia 4 maja 2022 r. uzgodnił lokalizację przedmiotowej inwestycji bez uwag.

z up. Marszałka Województwa 

Stanisław Kruczek

Członek Zarządu

Załączniki: PDFObwieszczenie Marszałka województwa podkarpackiego - rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni.pdf

Wersja XML