Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

19 czerwca br. we wszystkich 16 województwach odbędą się wyjątkowe wydarzenia rodzinne. – Zapraszam organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą” właśnie w tym terminie. Wspólnie możemy sprawić, że tegoroczny Dzień Ojca będzie naprawdę niezapomniany – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do wzięcia jest łącznie 1,6 mln zł.

Brak opisu obrazka

W ubiegłym roku z okazji Dnia Ojca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie pierwszą grę miejską „Przygoda z Tatą”. Sukces tego wydarzenia sprawił, że w tym roku druga edycja gry odbędzie się we wszystkich województwach.

1,6 mln zł na organizację gry miejskiej

– Mam przyjemność ogłosić start otwartego konkursu ofert w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. Konkurs dotyczy organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą”. Serdecznie zachęcam organizacje pozarządowe do udziału. Wspólnie możemy sprawić, że tegoroczny Dzień Ojca będzie naprawdę niezapomniany – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” Ministerstwo Rodziny przeznacza łącznie 1,6 mln zł – maksymalnie 100 tys. zł w każdym z 16 miast wojewódzkich.

Gra miejska ma się odbyć równolegle we wszystkich lokalizacjach 19 czerwca br.

Masz doświadczenie w organizacji gier miejskich? Zgłoś się!

Dobrze, aby podmiot zgłaszający się do konkursu miał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, a także dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu.

Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

Ważne! Jeden podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu, jednak każda złożona oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w jednym konkretnym mieście wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę wojewody. W składanej ofercie musi wyraźnie zostać wskazane miasto wojewódzkie, którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście wojewódzkim.

Ważne terminy!

Oferty można składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”:

PDFOGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT pn „Organizacja gry miejskiej Przygoda z Tatą w ramach programu Ojcostwo Przygoda życia.pdf
 

Wersja XML