Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykład o kardynale Adamie Stefanie Sapiesze w Towarzystwie Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na prelekcję mgr Żanety Niedbały, pt. Książę Kościoła Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) – portret osobowościowy w 155. rocznicę jego urodzin.

Spotkanie z autorką książki Z Krasiczyna na Wawel i dyskusję na temat wpływu środowiska rodzinnego na postawę kardynała Sapiehy poprowadzi mgr inż. Waldemar Wiglusz.

 Spotkanie odbędzie się 10 maja 2022 (wtorek) o godz. 17.30 w sali wykładowej TPN w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, I piętro.

Okładka książki ze zdjęciem kardynała Adama Sapiehy- Żaneta Niedbały "Z Krasiczyna na Wawel. Z dziejów księcia kardynała Adama Sapiehy"

155. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana księcia Sapiehy skłania do wielu refleksji na temat wizerunku samej postaci, a w szczególności inspiruje do tego, aby bliżej przyjrzeć się Jego korzeniom. Doświadczenia oraz atmosfera domu rodzinnego ks. Sapiehy niewątpliwie wpłynęły na Jego charakter i osobowość, który przecież niejednokrotnie musiał podejmować trudne decyzje, działając w obronie Ojczyzny i Kościoła, a także ludzi pokrzywdzonych przez los. 

Analizując dokonania życiowe niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, w jakim stopniu atmosfera domu rodzinnego oraz wyniesione wartości i metody wychowawcze oddziaływały na osobowość i posługę duszpasterską księcia metropolity? Warto też zastanowić się skąd czerpał  niezwykły hart duch ducha i podziwiane przez wielu przywiązanie do zasad, tradycji?.

Kardynał Sapieha, jak podkreślał prymas Tysiąclecia bł. Stefan Wyszyński, nie był człowiekiem doktryny i szablonu. Żadnej teorii nie dał sobie narzucić. Zdecydowanie działał według własnej myśli i idei. Zawsze bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu i był twórcą wielu przemian społecznych. Nigdy nie szukał splendoru. Pomimo arystokratycznego pochodzenia był człowiekiem skromnym i wrażliwym na krzywdę i potrzeby innych ludzi. Jako ordynariusz krakowski, w latach międzywojennych, brał udział  w organizowanych we Lwowie konferencjach trzech obrządków, podczas których starano się zapobiegać konfliktom nie tylko na niwie religijnej, ale także w życiu społecznym, świeckim.

Serdecznie zapraszam w dniu 10 maja o godz. 17:30 do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na prelekcję. W moim wystąpieniu przedstawię portret osobowościowy księcia kardynała oraz wpływ środowiska rodzinnego na Jego postawę - Żaneta Niedbała

Wersja XML