Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z przedstawicielami ONZ i UNHCR

Od początku konfliktu na Ukrainie, Prezydent Miasta Przemyśla regularnie spotyka się z przedstawicielami organizacji niosących pomoc humanitarną uchodźcom. Dziś, 5 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami ONZ i UNHCR.

Podczas spotkania, podsumowano dotychczasową współpracę w zakresie wolontariatu i pomocy uchodźcom z Ukrainy. Goście z ONZ i UNHCR zaprezentowali swoje dotychczasowe spostrzeżenia, które pozwolą na wprowadzenie kolejnych usprawnień w działaniach pomocowych. 

Kontakt z przedstawicielami ONZ i UNHCR w trakcie prowadzenia pomocy humanitarnej to okazja do wymiany doświadczeń i koordynowania dobrej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania, dotychczasowa koordynatorka z ramienia ONZ Pani Aneta Ostasz, przekazała koordynację swoim zmiennikom i zakończyła swój dwumiesięczny pobyt w naszym mieście.

 

 


Zdjęcia:Kamil Krukiewicz

Wersja XML