Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Międzynarodowej Rodzinnej Olimpiady Tenisa Stołowego – Rzeszów 2007

Wydział Edukacji i Sportu na prośbę Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie przekazuje  informacje nt. VII Międzynarodowej Rodzinnej Olimpiady Tenisa Stołowego – Rzeszów 2007, która odbędzie się w dniu 01.12.2007 r. w Regionalnym Centrum Sportowo – Widowiskowym w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10.

 1.  W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie zrzeszeni od dwóch lat w sekcjach tenisa stołowego klubów sportowych. Warunek ten nie dotyczy osób do lat 16 i powyżej 40.
 2. Warunki uczestnictwa:

 1. Koszty organizacji Olimpiady i nagród pokrywają organizatorzy, koszty podróży i wyżywienia uczestnicy.

  Uroczyste otwarcie Olimpiady w dniu 01.12.2007 r. o godz. 9.30, rozpoczęcie gier – godzina 10.00.

  Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 27.11.2007 r.

Zgłoszenia i wszelkie zapytania w sprawie Olimpiady należy kierować na adres: Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5, tel. 017 85-334-69.

Wersja XML