Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa, udziału 24/32 części w prawie własności działki nr 2928 o pow. 0,0435 ha, położonej w obrębie 202 miasta Przemyśla, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod publiczną drogę krajową –

PDFOGLOSZENIE_GMINA_MIEJSKA_PRZEMYSL_DZ_NR_2928_OBR._292_PRZEMYSL_JANA_III_SOBIESKIEGO.pdf

Wersja XML