Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie miejskiego współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2006/2007

   W dniu 18 października br. reprezentanci najlepszych pod względem sportowym szkół w Przemyślu spotkali się w Urzędzie Miejskim. Dyrektorzy tych szkół i nauczyciele wychowania fizycznego w obecności Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, Zastępcy Prezydenta Pana Wiesława Jurkiewicza oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Pana Piotra Idzikowskiego dokonali podsumowania szkolnego współzawodnictwa sportowego za sezon 2006/2007.

   W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 14, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4, a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6. W Gimnazjadzie I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1, II miejsce Gimnazjum Nr 5, III miejsce Gimnazjum Nr 3. W Licealiadzie I miejsce zdobyło I LO, II miejsce II LO, III miejsce ZSEiO.
   Poszczególne szkoły otrzymały talony na sprzęt sportowy i okolicznościowe dyplomy, a nauczyciele dyplomy i książki K. Górskiego pt.: „Piłka jest okrągła”. Wyróżnienia za prowadzenie współzawodnictwa sportowego otrzymali również pracownicy POSiR: Dyrektor Mariusz Zamirski, Iwona Skrzypek i Czesław Malik.
   Wspaniała praca nauczycieli wychowania fizycznego z dziećmi i młodzieżą zaowocowała kilkoma spektakularnymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkoła Podstawowa Nr 14 na 743 sklasyfikowane szkoły podstawowe zajęła III miejsce, a Gimnazjum Nr 5 na sklasyfikowanych 435 gimnazjów II miejsce. W klasyfikacji gmin Przemyśl zajął I miejsce, a w klasyfikacji powiatów V miejsce. Historyczny wymiar miały sukcesy naszych szkół w skali ogólnopolskiej: SP Nr 14 zajęła I miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt, Gimnazjum Nr 2 zajęło II miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców, a Gimnazjum Nr 1 zajęło II miejsce w piłce ręcznej chłopców. 

Z. Rużycki
Wydział Edukacji i Sportu UM 

JPGnagrodzona młodzież

JPGnagrodzona młodzież

JPGnagrodzona młodzież

Wersja XML