Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O projekcie

Brak opisu obrazka

"Razem Zmieniamy Przemyśl" w ramach "Programu Rozwój Lokalny",
finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program Rozwój Lokalny ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.

Program Rozwój lokalny ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Zgodnie z postanowieniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze względu na występowanie nasilających się negatywnych zjawisk, szczególnej interwencji wymagają miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze, cechujące się stagnacją lub wolnym tempem rozwoju.

Zapewnienie kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia pozwoli w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.

Wersja XML