Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczenie w obsłudze dowódów osobistych!

W dniach od 31 stycznia do 4 luty Sekcja Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego będzie realizować czynności w ograniczonym zakresie i tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Taki stan rzeczy spowodowany jest chorobą pracowników oraz problemami technicznymi. Utrudnienia w obsłudze interesantów mogą się przedłużyć. O zmianie sytuacji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z dyspozycją art. 24. 2. Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021 poz. 816 t.j.) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dowody UM.jpeg

Wersja XML