Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hołd w rocznicę powstania styczniowego

22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim wybuchło powstanie styczniowe. W tym zrywie narodowym brali udział także przemyślanie, a przypominają o tym ich mogiły na Cmentarzu Głównym przy ulicy Juliusza Słowackiego. W przededniu (21 stycznia) rocznicy rozpoczęcia powstania, na kwaterze powstańców kwiaty złożyli wspólnie Prezydent Miasta Wojciech Bakun i Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.

Prezydent Wojciech Bakun i Wicestarosta Marek Kudła z kwiatami przed mogiłą powstańców

Przechodniu! Powiedz Polsce 
Tu spoczywa Jej armii kwiat
Wzór przyszłych pokoleń
O wolność Ojczyzny broń do ręki wzięli
Patriotyzm powstańczy odziedziczył wnuk
z piosenką na ustach, a dobrze wiedzieli,
że krwią za Ojczyznę idą spłacić dług

Te słowa odwiedzający Cmentarz znajdą przy kwaterze powstańców - mogiły uczestników rozpoznacie Państwo po biało-czerwonej tabliczce z datą 1863. Przemyśl, jak i cała Galicja, nie był terenem walk, ale stąd napływało wielu ochotników i pomoc materialna. W jej przygotowanie zaangażowani byli m.in. Książę Adam Sapieha, Walery Waygart, Aleksander Dworski, a wśród kobiet Helena z Dzieduszyckich - Pawlikowska i żona Walerego Waygarta - Joanna.

wykaz nazwisk pochowanych powstańców

Powstańcza mogiła z wieńcem od samorządowców

zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML