Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy tom „Przemyskiego Słownika Biograficznego”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem  Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Archiwum Państwowego w Przemyślu ukazał się kolejny (IV) tom „Przemyskiego Słownika Biograficznego”, pod red. E. Grin-Piszczek i T. Pudłockiego.

Znajdują się w nim biogramy 34 osób, związanych z naszym miastem. Są to: Mojżesz Altbauer, Stanisław Marian Artwiński, Zofia Chwojka-Charłampowicz, Helena Deutsch, Stefana Fedaczyński, Szymon Fedorońko, August Fenczak, Tadeusz Feliks Frączek, Aleksandra Hanuszowa, Władysław Horodyski, Kazimierz Hrycek, Czesław Jakubiec, Stanisław Jodłowski, Stanisława Końska, ks. Tadeusz Koński, Teofil Kormosz, Bruno Kozłowski, Danuta Leszczyńska-Kluza, Stanisław Lewicki, Herman Lieberman, Jan Marian Prochazka, Józefa Prochazka, Aleksander Radecki, Józef Robliczek, Maria Schaller, ks. Józef Sroka, Jerzy Starnawski, ks. Jakub Szypuła, Celina Tarnawska, Apolinary Tarnawski, Witold Tokarz, Stanisław Umański, bp Hieronim Ustrzycki, ks. Marcin Wziątek.

Ideą wydawnictwa jest (w ramach ustalonej formuły) dotarcie do wielu nieznanych szczegółów i postaci, nie zawsze pozostałych w powszechnej świadomości i znanych jedynie specjalistom.

Okładka IV tomu Przemyskiego Słownika Biograficznego

Idea wydania Przemyskiego Słownika Biograficznego narodziła się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Jednak zadanie to okazało się wówczas niemożliwe do zrealizowania. Powrócono do niego dopiero na początku kolejnego stulecia, w związku ze zbliżającymi się w 2009 roku obchodami stulecia Towarzystwa. Zdecydowano przyjąć się bardzo szeroką koncepcję publikacji. Nie ograniczano bowiem się jedynie do tych, którzy urodzili się bądź zmarli, lub jedynie czasowo zamieszkiwali w grodzie nad Sanem, ale także umieszczono w nim osoby, dla których Przemyśl był niejako „przystankiem” na ich życiowej drodze. Świadomie przyjęto również otwartą formułę Słownika (każdy tom rozpoczyna się od litery A, kończy zaś na Ż), aby  w ten sposób umożliwić umieszczanie w kolejnych tomach osoby pominięte w tomie poprzednim. Autorzy zamieszczanych w kolejnych tomach biogramów reprezentują różne strony Polski oraz różne środowiska naukowe.

Wersja XML