Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty w ramach programu integracji społecznej

Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów to nie tylko szeroko rozumiana edukacja, ale także konkretne działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych tej mniejszości etnicznej. Od sierpnia do grudnia 2021 r., Gmina Miejska Przemyśl w ramach Programu realizowała prace remontowe obejmujące: 

Wyremontowane drzwi wejściowej do kamienicy przy ul. J. Słowackiego 75

 

 

Przedmiotowe zadanie wykonane zostało w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030 w dziedzinie Mieszkalnictwo przy udziale wsparcia z budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania: 60.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl 10.000,00 zł.

Wersja XML