Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWE WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NOWE WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Można go złożyć internetowo, w urzędzie lub listownie.

Wnioski złożone na „starych” formularzach nie będą przyjmowane!

Jeżeli chcesz inwestować na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to ta informacja dotyczy właśnie ciebie.

Przy wypełnianiu wniosku skorzystaj z:

 

Wzory wniosku umieszczono na stronie

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

- wersja edytowalna docx: https://www.gov.pl/attachment/299cb8bc-35f6-4677-b37d-4280ef0b822d

- wersja pdf: https://www.gov.pl/attachment/75730860-1e68-45b1-9efe-05685f92a7f2

 

Wersja XML