Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koniec roku i koniec prac przy dwóch drogach

Wraz z końcem 2021 roku kończą się prace na dwóch drogach ważnych dla komunikacji w naszym mieście - ulicy A. Mickiewicza, jednej z głównych traktów miejskich oraz ul. Kruhelskiej, chociaż położonej na uboczu, ale będącej lubianym skrótem w kierunku Zielonki i Zniesienia, która od dawna wymagała poprawy nawierzchni. 29 grudnia br. dokonano odbiorów obydwóch ulic, z udziałem Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna, Zastępcy Prezydenta Bogusława Świeżego, Wiceprzewodniczącego RM Roberta Bala, przedstawicieli ZDM-u i wykonawców.

Wartość prac przy przebudowie drogi krajowej nr 28 – ul. Adama Mickiewicza wyniosła 2 021 765,48 zł brutto, w tym dofinansowanie robót ze środków rezerwy subwencji ogólnej zamknęło się kwotą 856 991,00 zł brutto. 

ulica Mickiewicza

Zakres realizowanych robót:

Drobne, kosmetyczne prace i poprawki będą jeszcze prowadzone przy lepszych warunkach atmosferycznych, dotyczy to m.in. malowania pasów, czy nasadzeń drzew. Wykonawca robót była firma COLAS Polska Sp. z o.o., Nadzór inwestorski sprawowała firma TESOR Sp. z o.o.

file,id_cms='121309',type='image']

 

 

Ulica Kruhelska położona w przepięknej okolicy Przemyśla, od dawna wymagała poważnego remontu nawierzchni, jako że nie tylko służy mieszkającym tutaj przemyślanom, ale i innym kierowcom, dla których stanowi dogodne połączenie między ul. Sanocką i ul. Pasteura i dalej na stok narciarski. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej” mogło zostać zrealizowane dzięki środkom Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) Wartość całkowita inwestycji wyniosła 437 240,40 zł w całości pokrytej ze wspomnianego dofinansowania. 

ulica Kruhelska

Realizacja inwestycji polegała na:

 

 

Prezydenci Wojciech Bakun i Bogusław Świeży oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal na ulicy Kruhelskiej

zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML