Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2022 mogą być objęte następujące obszary:

– realizuje PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

 – realizuje Miasto Przemyśl.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy:

 1. PFRON Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. 17 283 93 00
  lub
 2. Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 5 (parter) tel.: 16 675 20 41 - w przypadku podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 22 (I piętro) tel.: 16 675 20 75 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie do tut. Samorządu wniosków o dofinansowanie w obszarze B, C, D, F i G do dnia 18 lutego 2022r.

Składanie wniosków w Podkarpackim Oddziale PFRON dla obszaru A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zapraszam do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz zachęcam do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.

Wersja XML