Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program dla poprawy jakości powietrza

Informujemy że z dniem 13 grudnia 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór fiszek i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach pilotażu programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. Fiszki (wnioski wstępne) należy składać w trybie ciągłym do 31 marca 2022 r.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).

grafika poglądowa - zielony wskaźnik wzrostu na łące

Do występowania o dofinansowanie uprawnione są:

W ramach pilotażu program przewiduje wsparcie prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m²*rok).

Budżet pierwszego, pilotażowego naboru wniosków wynosi 10 000 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym.

Informacja o programie zamieszczona jest na stronie internetowej NFOŚIGW w sekcji „Oferta finansowa”, pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus

Kontakt w sprawie programu:

Wersja XML