Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ojca Świętego

   Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 15 października na Placu Niepodległości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika oraz Metropolity Przemysko – Warszawskiego Obrządku Greckokatolickiego Arcybiskupa Jana Martyniaka. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18.45 przemarszem z Rynku Starego Miasta. O godzinie 19.00, bezpośrednio przed uroczystością odsłonięcia pomnika, Prezydent RP Lech Kaczyński dokona wręczenia orderów i odznaczeń państwowych.
   W wydarzeniu tym będziemy mogli wziąć udział dzięki życzliwości metropolitów obu obrządków i po pokonaniu wielu trudności na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest uczczenie w naszym mieście pamięci Ojca Świętego.

JPGPomnik Ojca Świętego

Wersja XML