Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PILNE! Ograniczenie w obsłudze dowódów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

W dniach od 21 grudnia do 27 grudnia Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Sekcja Dowodów Osobistych będzie realizować czynności w ograniczonym zakresie. Taki stan rzeczy spowodowany jest informacją o zachorowaniu i pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie jednego z pracowników wydziału. Informację tę przekazał przed chwilą władzom miasta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Obsługa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Brak opisu obrazka

Informacje o pełnym wznowieniu pracy wydziału w kolejnych dniach podamy Państwu najszybciej jak to będzie możliwe. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z dyspozycją art. 24. 2. Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021 poz. 816 t.j.) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wersja XML