Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

PDFProtokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu..pdf
 

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020.2176 t.j.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Anonimizacji dokonał: Robert Sosnowski Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu.

Wersja XML