Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w 
https://bip.przemysl.pl/63347/3725/zarzadzenie-nr-5102021-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-13-12-2021-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-na-czlonkow-komisji-konkursowej-oceniajacej-oferty-skladane-wramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-wlatach-2022-2026-zadania-publicznego-zzakresu-pomocy-spolecznej-pn-pokrycie-kosztow-zwiazanych-zpobytem-wdomu-pomocy-spolecznej-mieszkancow-przyjetych-przed-dniem-1stycznia-2004r-oraz-przyjmowanych-do-domu-pomocy-spolecznej-ze-skierowaniami-wydanymi-przed-tym-dniem.html

Wersja XML