Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem” i zaprasza do składania ofert – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 493/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;
 

https://bip.przemysl.pl/63239/3725/zarzadzenie-nr-4932021-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-06-12-2021-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-wlatach-2022-2026-zadania-publicznego-zzakresu-pomocy-spolecznej-pokrycie-kosztow-zwiazanych-zpobytem-w-domu-pomocy-spolecznej-mieszkancow-przyjetych-przed-dniem-1stycznia-2004r-oraz-przyjmowanych-do-domu-pomocy-spolecznej-ze-skierowaniami-wydanymi-przed-tym-dniem.html

Wersja XML