Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznych

W roku akademickim 2019/2020 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu uruchomiła nowy kierunek - pielęgniarstwo. Kształcenie na przemyskiej uczelni w tym bardzo popularnym i niezwykle potrzebnym w dzisiejszych czasach zawodach w tym roku zyskało nowy wymiar dzięki powstaniu Centrum Symulacji Medycznych mieszczącym się w Kolegium Wschodnim PWSW. Odzwierciedlający prawdziwe warunki szpitalne ośrodek pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności przez studiujących już od początku orku akademickiego, jednak dopiero teraz, 30 listopada br. udało się zaprosić do przemyskiej uczelni gości i podzielić się radością z posiadania tego nowoczesnego rozwiązania. 

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych to „finalny etap powrotu pielęgniarstwa do Przemyśla” - tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie z dr Paweł Trefler, prof. PWSW, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, który opowiedział także o kolejnych etapach pracy na drodze do otwarcia kierunku, determinacji, zaangażowaniu w sprawę pracowników uczelni wspieranych przez życzliwych inicjatywie przedstawicieli różnych środowisk. 

Otwarcie uroczystości przez Rektora PWSW dra Pawła Treflera

Inwestycja opiewa na ok. 4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł wyłożono z własnych środków uczelni, 1,2 mln zł wydano ze środków pochodzących z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości i Inicjatywy Wsparcia Dążenia do Doskonałości, a 200 tys. zł z dotacji celowej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Nie zabrakło słów uznania i gratulacji od zaproszonych gości. Głos zabrali: Piotr Pilch – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, JE ks. bp Stanisław Jamrozek, który dokonał poświęcenia CSM, dr n. o zdr. Barbara Stawarz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Alicja Zasadny – kardiolog ze Stowarzyszenia Metalowych Serc.

Wystąpienie Prezydenta Wojciecha Bakuna

 - Uczelnia to jeden z najważniejszych ekosystemów miasta. To nie „dodatek” do miasta. Jeśli rozwija się uczelnia, rozwija się miasto” – tym zdaniem podzielił się z uczestnikami spotkania Wojciech Bakun, który nie krył zadowolenia i podziwu dla uczelnianej inwestycji.

O Centrum Symulacji Medycznych z dużym zaangażowaniem i przejęciem opowiadała dr Edyta Guty, prof. PWSW. To wszak kolejne „dziecko” Pani Profesor. Prof. Guty dziękowała władzom uczelni za zaufanie, pracownikom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, które ma służyć mieszkańcom całego regionu. Po części „teoretycznej” i symbolicznym poświęceniu Centrum, po którym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, uczestnicy spotkania mogli zwiedzić sale Centrum Symulacji Medycznych, które rozmieszczone są na dwóch piętrach wyremontowanego Kolegium Wschodniego.

 

 

Czym jest Centrum?
Centrum Symulacji Medycznych jest specjalistyczną bazą kształcenia praktycznego (jednostką w ramach Zakładu Pielęgniarstwa PWSW), w skład której wchodzą pracownie wyposażone w symulatory i modele dydaktyczne. Sale Centrum mieszczą się na dwóch piętrach Kolegium Wschodniego (parter i I piętro), to łącznie 11 pracowni:
Sala wysokiej wierności osoby dorosłej, przeznaczona do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do warunków, jakie panują w szpitalu.
Sala pediatryczna ze stanowiskiem wysokiej wierności do nauki zabiegów pielęgnacyjnych (noworodek, niemowlę, dziecko starsze oraz symulator niemowlęcia wysokiej wierności do przeprowadzania scenariuszy klinicznych).
Sala do prowadzenia zajęć z zakresu badań fizykalnych i ratownictwa medycznego oraz prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.
Sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności (4 sale), wyposażone w symulatory, trenażery i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych pielęgniarek (trenażery o różnym stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych). Sale profilowane do pośredniej wierności z pielęgniarstwa: chirurgicznego/opieki paliatywnej, internistycznego/neurologicznego, psychiatrycznego, geriatrycznego/podstawy rehabilitacji.
Sala z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego/szpitalny oddział ratunkowy.
Pokój domowy osoby starszej.
Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej.
Sala do debriefingu.

Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych

 

 

źródło informacji: pwsw.pl

zdjęcia: Witold Wołczyk,  Grzegorz Gajdzik, Kamil Krukiewicz

Wersja XML