Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Rocznik Przemyski” na najnowszej liście czasopism punktowanych

Czasopisma wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu  - „Rocznik Przemyski Historia” i „Rocznik Przemyski Literatura i Język” znalazły się na nowej liście czasopism punktowanych, która właśnie została ogłoszona - komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Obydwa periodyki otrzymały po 20 punktów.

Serdecznie gratulujemy Redakcji, dziękujemy recenzentom, członkom Rad Naukowych oraz autorom artykułów.

Z pełną listą (wykazem czasopism punktowanych) można zapoznać się pod linkiem www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Okładka Rocznika Przemyskiego Literatura i Język

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Wersja XML