Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy bus dla dzieci z SOSW nr 2

Ostatnie miesiące to wiele nowych wydarzeń w działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu. Po otwarciu nowoczesnego, wewnętrznego palcu zabaw miesiąc temu, placówka może się pochwalić nowym busem do przewozu dzieci, w tym także niepełnosprawnych, a także ekologiczną ścieżką edukacyjną. W prezentacji tego nowego i wspierającego uczącą się tutaj młodzież wyposażenia wzięli przedstawiciele przemyskiego samorządu.

26 listopada br. na zaproszenie Dyrektora Ośrodka dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących Zbigniewa Beresteckiego oraz kadry placówki na krótką uroczystość przybyli Sekretarz Miasta Dariusz Łapa oraz Skarbnik Miasta Monika Czuryk. Nowy bus to mogący pomieścić 17 osób samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, także tych na wózkach inwalidzkich. Zastąpił inny, wysłużony pojazd i znacznie usprawni codzienny przewóz 34 niepełnosprawnych osób, które prowadzą naukę w przemyskiej placówce oświatowej. 

Uroczystość przekazania nowego busa przed szkołą podstawową na terenie ośrodka. Na zdjęciu samochód i uczestnicy uroczystości.

Nowy pojazd i jego przystosowanie do przewozu niepełnosprawnej młodzieży kosztował 285 tys. zł, a na tę kwotę złożyło się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 178 tys. zł, resztę zaś wkład własny w wysokości 107 tys. zł. 

 

 

Drugą nowością w przemyskim Ośrodku jest ekologiczna ścieżka edukacyjna. To system tablic edukacyjnych pozwalających młodzieży odkrywać zwierzęta i rośliny, które nas otaczają na co dzień, gry utrwalające wiedzę o przyrodzie, a także ścieżki pozwalające odczuwać przez dotyk elementy środowiska naturalnego. Ze ścieżki, która została sfinansowana przez miasto w ramach Programu Ochrony Środowiska (koszt to ok. 45 tys. zł) będą mogły korzystać także inne placówki oświatowe.

Dzieci przy tablicy edukacyjnej

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML