Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Zima - wykaz przydatnych numerów telefonów

Jak co roku przypominamy Państwu w jakich miejscach, instytucjach w związku z rozpoczynającą się zimą można zgłaszać interwencje i zwracać się z prośbą o pomoc dla potrzebujących.

POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16 675 21 61 lub 16 675 05 60

Informacje dla osób bezdomnych wymagających pomocy z terenu województwa podkarpackiego całodobowy, bezpłatny numer informacyjno – koordynujący - 987

Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/ w zakładce Polityka społeczna – Pomoc społeczna - umieszczony został aktualny wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2021/2022.

Tam znajdziesz schronienie:

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn:

Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-60 lub 61,62

Pomoc doraźna dla kobiet

Dom Matki i Dziecka „Caritas”

ul. Prądzyńskiego 8, tel. 16 670-00-93  

"Miejski Dom Pomocy Społecznej"

ul. Wysockiego 99, tel. 16 670-55-57 lub 16 670-57-89

Ciepły posiłek wydaje:

Kuchnia przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek im. Bł. Siostry Angeli  

ul. Poniatowskiego 33, tel. 16 670-72-24  

Kuchnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas”

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Tu otrzymasz odzież i obuwie:

Polski Czerwony Krzyż

ul. bp. Glazera 9, tel. 16 670-04-02

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-60 lub 61,62

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 23, tel. 16 678-60-08

Świetlice Środowiskowe

W świetlicach środowiskowych znajdują swoje miejsce dzieci i młodzież, które z różnych względów nie mogą przebywać po lekcjach w domu. Tu otrzymują opiekę, wsparcie, ciepły posiłek oraz pomoc m.in. w odrabianiu zadań domowych.

Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła

ul. Basztowa 15, tel. 16 678-61-41

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy Świętlica "Nadzieja",

ul. Mickiewicza 50, tel. 607 844 452

Caritas Archidiecezji Przemyskiej Świetlica „Perspektywa”

ul. Piotra Skargi 6 tel. 16 676-90-60

Związek Harcerstwa Polskiego Świetlica „Iskierka”
ul. Borelowskiego 9, tel. 16 670-76-76 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Przemyślu Świetlica „Przystań”

ul. Opalińskiego 11a, tel. 16 678-33-82

ZGŁASZANIE AWARII

Posterunek Energetyczny - 991

Pogotowie Wodociągowe - 994

Pogotowie Gazowe - 992

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 993

ZDARZENIA LOSOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Numer ratunkowy - 112

Miejskie Centrum zarządzania Kryzysowego - (16) 675 12 40

 

DYSPOZYTORZY AZ 
numery telefonów stacjonarnych:

16 678 24 84 

16 678 26 34

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu 16 678 26 34 wew. 40 i 47
DYSPOZYTORZY telefon czynny całodobowo

 795 597 971

  16 678 24 84
  16 678 67 83 (fax)
   
   
telefony czynne w dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00.
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 16 679 03 35 do 38  (fax. wew. 222)
   
SEKRETARIAT  16 679 03 35 wew. 204
   
Inspektorzy nadzoru  ZDM jezdnie  16 679 03 35  wew. 107
Inspektorzy nadzoru ZDM chodniki parkingi  16 679 03 35 wew. 110
   
   
Urząd Miejski w Przemyślu:  
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg 16 675 20 67
Wydział Zarządzania Kryzysowego 16 678 64 34
   

PRZYDATNE LINKI

https://rzeszow.uw.gov.pl/obsluga-klienta/polityka-spoleczna/pomoc-spoleczna/wykaz-jednostek-pomocy-spolecznej-oraz-innych-jednostek-udzielajacych-wsparcia-potrzebujacym/

http://www.mops.przemysl.pl/

http://www.pwik.przemysl.pl/item,12,kontakt.htm

http://www.mpec.przemysl.pl/?dane-teleadresowe

http://www.pgk.przemysl.pl/?url=kontakt

http://pgmprzemysl.pl/kontakt/

http://www.zdm-przemysl.com/utrzymanie.zimowe.htm

 

Wersja XML