Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DODATKOWY NABÓR DO PODKARPACKICH TERYTORIALSÓW

Ruszył dodatkowy i ostatni w tym roku termin rekrutacji do podkarpackich terytorialsów. Chętni do podjęcia wyzwania już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 18 grudnia.

Ostatnie powołanie w tym roku ukierunkowane jest na wszystkie bataliony lekkiej piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbywać się będzie w trybie weekendowym. Wcielenie skierowane jest w szczególności do osób, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w zajęciach prowadzonych jednym ciągiem przez 16 dni. 18 grudnia rozpocznie się zatem szkolenie podstawowe w formie 8x2 dla osób, które do tej pory nie miały styczności z wojskiem i 8-dniowe wyrównawcze, czyli 4x2 dla żołnierzy rezerwy. Zajęcia  będą prowadzone weekendowo w soboty i niedziele.

Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok. Ochotnicy przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Mieszkańcy miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego zainteresowani powołaniem do terytorialnej służby wojskowej mogą kontaktować się z punktem rekrutacyjnym utworzonym z inicjatywy Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Prezydenta Miasta Przemyśla w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przemyskiego magistratu, który realizuje zadania z zakresu współpracy cywilno – wojskowej nr tel. 166752087.

***

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

- ukończyła 18 lat

- posiada obywatelstwo polskie

- nie była karana za przestępstwa umyślne

- posiada dobrą sprawność psychofizyczną

- nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz w Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Michał Małyska.

POWOŁANIE-18.12..jpeg

Już dziś skontaktuj się ze swoim rekruterem WOT!
www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub odwiedź punkt rekrutacyjny w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tutejszego urzędu.
Zawsze Gotowi! Zawsze Blisko!

Plakat: Anna Barowicz
Źródło: kpt. Witold Sura - Rzecznik prasowy 3PBOT

Wersja XML