Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta Przemyśla na 2022 rok czeka na opinię RIO

Projekt Budżetu Miasta Przemyśla na 2022 rok został już skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zgodnie z przepisami wydaje opinię na jego temat. Powstanie projektu Budżetu na przyszły rok to okazja, aby przedstawić Państwu podstawowe wartości zawarte w tym dokumencie.

Projekt zakłada:

Założony deficyt w wysokości 13 944 686 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowana kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów to 24 500 000 zł, a wolnych środków 10 538 014 zł

Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych wyniesie 21 093 328 zł.

grafika opisowa, kartki papieru z tekstem pod lupą

Założona w projekcie Budżetu Miasta Przemyśla na 2022 rok kwota 33 528 438 zł z przeznaczeniem na inwestycje nie obejmuje jeszcze pieniędzy de facto przyznanych Przemyślowi ze źródeł zewnętrznych:

Dzięki tym pieniądzom zamierzamy wymienić stare autobusy na nowoczesne elektrobusy i autobusy zasilane CNG. Projekt zakłada zakup 8 szt. elektrobusów, zakup 4 szt. autobusów zasilanych CNG,  wymianę stacji trafo na spełniającą warunki jednoczesnych doładowań na zajezdni; budowę 8 stanowisk ładowania wolnego 40kW z zadaszeniem fotowoltaicznym z monitoringiem; budowę 2 stanowisk ładowania z pantografu 300kW, podniesienie wydajności ładowania sprężarki metanu i wymianę dystrybutora wraz z magazynkiem CNG. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację oświetlenia miejskiego, w tym: wymianę istniejących opraw parkowych stylowych w ilości 463 szt., wymianę starych słupów stylowych w liczbie 29, wymianę istniejących opraw oświetlenia w ilości 2111 szt., wymianę wyeksploatowanych słupów stalowych w ilości 54 szt., doświetlenie 54 przejść dla pieszych. Dodatkowo w szafach oświetleniowych zostanie zainstalowanych 25 szt. sterowników z analizatorami sieci oraz grupowe czujniki zmierzchu pozwalające na zdalne sterowanie oświetleniem i bieżący dozór zużycia energii elektrycznej.

To pieniądze przeznaczone na wsparcie działań poprawiających jakość życia mieszkańców między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza, ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. Szczegółowy zakres tych inwestycji przedstawimy już za kilka tygodni.

zdjęcie poglądowe - rośliny wyrastające z kupek monet

W ramach pieniędzy już ujętych w projekcie budżetu zamierzamy m.in.:

 

Wersja XML