Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Bielskiego oficjalnie oddana po modernizacji

Kierowcy już od kilku dni cieszą się nową nawierzchnią ulicy Bielskiego, która dzisiaj (17 listopada) oficjalnie została oddana do użytku. W tym dniu Prezydent Wojciech Bakun. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Cielecki i Maciej Łukaszek Dyrektor Techniczny Oddziału Rzeszów Strabag Sp. z o. o wzięli udział w komisji odbioru końcowego.

Brak opisu obrazka

Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego został dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wyniosło 2 480 463, 00 zł, a koszt całkowity inwestycji 4 960 864, 60 zł.

Brak opisu obrazka

Długość wyremontowanego odcinka ulicy wynosi 1 687mb. W ramach realizacji zadania:

Brak opisu obrazka

Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął wykonanie:

Brak opisu obrazka

Cele inwestycji
Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawiła się dostępność do terenów inwestycyjnych znajdujących się w ciągu ulicy Marcina Bielskiego o szacunkowej powierzchni 24,05 ha (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny sportowo-rekreacyjne i usługowe). Na terenach przyległych do drogi znajduje się największe osiedle domów wielorodzinnych w Przemyślu. Remont tej drogi umożliwił łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do przedszkoli, szkół, kościołów, marketów, sklepów, oddziału poczty oraz ułatwi dostęp do atrakcji turystycznych Twierdzy Przemyśl 2 I Wojny Światowej m. in.: Bateria XVIIa „Browar”, Bateria XVlIb Dynamit, Fort XVII Ostrów. Droga powiatowa nr 2126 R w ciągu której zlokalizowana jest uI. Marcina Bielskiego w Przemyślu będąca przedmiotem inwestycji wpisuje się w sieć podstawowego układu
komunikacyjnego. Stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 (Przemyśl - Domaradz) z drogą powiatową nr 2103 R (ulice I. Paderewskiego i J. Wysockiego). 

Brak opisu obrazka

Wersja XML